Leuven, 1 augustus 2019 – Rewind Therapeutics (“Rewind”) is een Belgisch privaat biotechnologiebedrijf dat innovatieve nieuwe-generatietherapieën ontwikkelt voor myelineherstel bij myeline-gerelateerde aandoeningen zoals multiple sclerose. Het bedrijf kondigt aan dat het een nieuwe industrieel-academische R&D-samenwerking gaat leiden voor het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe-generatieremmers van een belangrijk GPCR-target (G proteïne-gekoppelde receptor). Dit target speelt namelijk een belangrijke rol in myeline-gerelateerde neurologische aandoeningen. Het programma wordt ondersteund met een subsidie van 2,9 miljoen euro van VLAIO.

Tot de samenwerkingspartners behoren het Stamcelinstituut van de KU Leuven en imec, ’s werelds meest toonaangevende onderzoeks- en innovatiehub op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie. De KUL gaat cellulaire screeningstesten ontwikkelen op basis van menselijke stamcellen om te evalueren in welke mate kleine kandidaat-moleculen het target GPCR kunnen blokkeren en de heropbouw van myeline rond de zenuwen induceren. Imec gaat van zijn kant een nieuwe chiptechniek ontwikkelen om de zenuwmyelinisatie te meten.

Samen zullen de partners de modernste complementaire expertise leveren die nodig is om een baanbrekend innovatieplatform op te zetten dat onderzoek naar de biologie van de myelinisatie en het functioneren van zenuwen moet bevorderen. Zo hopen ze unieke voordelen te bieden die het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe krachtige en selectieve geneesmiddelen voor zenuw- en hersenherstel versnellen.

“Therapieën die het herstel van myeline bevorderen, zouden ongekende mogelijkheden bieden voor de behandeling van meervoudige progressieve neurologische aandoeningen zoals multiple sclerose. Ze zouden handicaps kunnen voorkomen of terugdraaien,” vertelt Ian J. Reynolds, CEO van Rewind Therapeutics. “We kijken uit naar de samenwerking met toonaangevende teams in Vlaanderen en daarbuiten om via het programma kandidaat-moleculen te ontdekken  en die verder te ontwikkelen. We zijn ook verheugd over de financiële steun van VLAIO en ondersteunen graag hun missie om innovatie van wereldklasse in Vlaanderen te bevorderen.”

Prof. Catherine Verfaillie, hoofd van het Stamcelinstituut van de KU Leuven, vult aan: “Wij zijn ervan overtuigd dat onze unieke expertise op het gebied van stamcellen die uitgroeien tot zenuwcellen zoals oligodendrocyten zeer waardevol zal zijn voor dit nieuwe initiatief waarmee we de kennis willen bevorderen over heropbouw van myeline en het vinden van nieuwe benaderingen om beschadigde zenuwen te herstellen.”

“Imec heeft een breed neurotechnologisch portfolio en is betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten om de kennis over de hersenen en de ontwikkeling van therapieën voor neurologische aandoeningen te bevorderen”, aldus Dries Braeken, R&D-manager van imec. “We zijn er enthousiast over dat we onze multi-elektrode-array (MEA)-chipplatform en neurale-interfacingtechnologie kunnen inzetten om nieuwe therapieën te helpen vinden voor neurologische aandoeningen.

Einde

Neem voor meer informatie contact op met:

Voor Rewind Therapeutics:

Ian J. Reynolds, Ph.D., Chief Executive Officer

+32 (470) 85 89 10

ian.reynolds@rewindtherapeutics.com

Citigate Dewe Rogerson

Mark Swallow/Sylvie Berrebi

+44 20 7638 9571

rewindtx@citigatedewerogerson.com

Voor KU Leuven:

Ine Vanhoudenhove, KU Leuven Nieuwsdienst

+32 16 324028 // +32 16 324014

ine.vanhoudenhove@kuleuven.be

Voor imec:

Hanne Degans, Persverantwoordelijke

+32 16 28 17 69 // +32 486 06 51 75

Hanne.Degans@imec.be

 

Over Rewind Therapeutics

Rewind Therapeutics ontwikkelt  nieuwe-generatietherapieën voor het herstel van myeline bij myeline-gerelateerde aandoeningen en wil die therapieën in een versneld klinisch ontwikkelingsprogramma brengen.

Bij myeline-gerelateerde aandoeningen zoals multiple sclerose (MS) wordt de myelinelaag rond de zenuwen aangetast, waardoor de signalen die door de zenuwbanen lopen niet meer correct worden doorgegeven. Dat heeft gevolgen voor meerdere functies, waaronder sensibiliteit, cognitie en beweging. De beschadiging kan ontstaan door genetische factoren, ontstekings- of auto-immuunziektes, blootstelling aan giftige stoffen of andere vormen van hersenletsel. Er bestaat nog geen geneesmiddel voor aandoeningen waarbij myeline wordt afgebroken.

Het bedrijf werd opgericht door het Centre for Drug Design & Discovery (CD3) van de KU Leuven en Axxam S.p.A.  uit Milaan (Italië), een toonaangevende leverancier van geïntegreerde ontdekkingsdiensten voor de biowetenschappen. Rewind Therapeutics werkt nauw samen met beide organisaties en een academisch netwerk van wereldklasse om zijn ontdekkings- en ontwikkelingsactiviteiten te bevorderen.

Rewind Therapeutics kreeg in januari 2018 een Serie A-financiering van 15,2 miljoen euro, geleid door de biowetenschappelijke investeerders Boehringer Ingelheim Venture Fund, M Ventures en de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), samen met CD3 en het KU Leuven Gemma Frisius Fonds.

Ga voor meer informatie naar https://rewindtherapeutics.com/

 

Over KU Leuven

Aan de KU Leuven gebeurt onderwijs en onderzoek in vrijwel alle disciplines.  De KU Leuven verzorgt het onderwijs, en het onderzoek gebeurt in departementen en onderzoeksgroepen. Deze faculteiten en departementen zijn georganiseerd in drie groepen:  Humane Wetenschappen, Wetenschap & Technologie en Biomedische Wetenschappen.

www.kuleuven.be

Het interdepartementale Stamcelinstituut van de KU Leuven werd opgericht in november 2005 met het oog op het potentieel van stamcellen voor de behandeling van genetische en degeneratieve aandoeningen. Met het Stamcelinstituut wil de KU Leuven een diepgaand inzicht verwerven in stamcelvorming en -differentiatie bij gezondheid en ziekte, om zo innovatieve geneesmiddelentherapieën te kunnen ontwikkelen, evenals op stamcellen gebaseerde of van stamcellen afgeleide therapieën.

www.kuleuven.be/samenwerking/scil/

 

Over imec

Imec is ’s werelds meest toonaangevende onderzoeks- en innovatiehub op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie.  De combinatie van onze voortrekkersrol in microchiptechnologie en onze diepgaande software- en ICT-expertise maakt ons uniek.  Imec beschikt over een infrastructuur van wereldklasse en een lokaal en internationaal ecosysteem van partners in vele sectoren. Samen werken we aan baanbrekende innovatie in toepassingsdomeinen zoals gezondheidszorg, slimme steden en mobiliteit, logistiek en productie, energie en onderwijs.

Imec is een vertrouwde partner van bedrijven, start-ups en universiteiten, en brengt meer dan 4.000 topwetenschappers uit meer dan 97 landen samen. Imec heeft zijn hoofdzetel in Leuven en R&D-groepen die verspreid zijn over een aantal Vlaamse universiteiten, Nederland, Taiwan, de VS, en verschillende kantoren in China, India en Japan. In 2018 bedroegen de bedrijfsopbrengsten van imec 583 miljoen euro.  Meer informatie over imec vindt u op www.imec-int.com.

Imec is een geregistreerd handelsmerk voor de activiteiten van IMEC International (een wettelijke entiteit opgericht krachtens het Belgische recht als een stichting van openbaar nut), imec België (IMEC vzw ondersteund door de Vlaamse Regering), imec Nederland (Stichting IMEC Nederland, onderdeel van Holst Centre, ondersteund door de Nederlandse Regering), imec Taiwan (IMEC Taiwan Co.), imec China (IMEC Microelectronics (Shanghai) Co. Ltd.), imec India (imec India Private Limited) en imec Florida (IMEC USA nanoelectronics design center).